Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran

Persyaratan:

 1. Mengisi Formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil yang di tanda tangani oleh Kepala Desa/Kelurahan/Pejabat Disdukcapil yang membidangi;
 2. Tata cara pengisian Formulir F-2.01
 3. Asli Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga;
 5. Fotocopy Akta / Buku Nikah;
 6. KTP atau KK 2 (dua) orang saksi;
 7. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan, dilampiri fotocopy KTP-el penerima kuasa;
 8. Surat Pernyataan Kelahiran di luar kota (Bagi anak yang lahir diluar kota);
 9. SPTJM Kelahiran (bagi yang tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Lahir);
 10. SPTJM Suami Istri (Bagi yang tidak bisa menunjukan Buku / Akta Nikah);

Untuk pengajuan Akta Kelahiran bisa secara online melalui Whatsapp sebagaimana berikut:

Manfaat Akta Kelahiran

 1. Pengakuan Negara mengenai status individu;
 2. Dokumen / bukti sah mengenai identitas seseorang;
 3. Bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain;
 4. Pendaftaran sekolah;
 5. Melamar pekerjaan;
 6. Pengurusan Tunjangan Keluarga;
 7. Pencatatan pernikahan;
 8. Pengurusan pengangkatan anak, pengakuan anak;
 9. Pengurusan beasiswa.