Maklumat

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku